Externe specialisten
Externe specialisten

Op het gebied van arbeidsbemiddeling, wachtlijstbemiddeling en lichamelijke of psychische problemen die...

Externe specialisten

Op het gebied van arbeidsbemiddeling, wachtlijstbemiddeling en lichamelijke of psychische problemen die meer aandacht nodig hebben, werken we samen met externe specialisten.

Multidisciplinaire interventies, wachttijdbemiddeling en revalidatie programma’s voeren we uit binnen onze organisatie of partnernetwerk. In overleg met onze artsen kunnen wij direct verwijzen naar een behandeltraject, een medische expertise of een interventieprogramma.

Onze interventieprogramma’s hebben hun werking ruim bewezen en zijn gericht op terugkeer naar werk. Onze aanpak is veelal multidisciplinair van aard en daarom effectief. Door effectieve wachtlijstbemiddeling en samenwerking met diagnostische centra zorgen we voor een logistiek optimaal resultaat.

De interventieprogramma’s worden begeleid door casemanagers, artsen, specialisten, diëtisten, psychologen en fysiotherapeuten waardoor er een maximaal resultaat bereikt wordt met minimale risico’s.

Om met onze externe specialisten in contact te komen of met vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via telefoonnr. 0162-314561. Wij staan u graag te woord.