Gezondheidsmanagement
Gezondheidsmanagement

Bij gezondheidsmanagement gaat het streven naar goede bedrijfsresultaten samen met het investeren...

Gezondheidsmanagement

Bij gezondheidsmanagement gaat het streven naar goede bedrijfsresultaten samen met het investeren in een goede en gezonde werkomgeving. Niet ziekte of verzuim staat centraal, maar de vraag ‘Hoe zorgen we ervoor dat ons personeel met plezier en in blijvende gezondheid bij ons werkt?’ Met deze doelstelling is er geen sprake van achteraf repareren als er schade (bijvoorbeeld als gevolg van hoog verzuim) is ontstaan, maar van investeren; uitval vóór zijn. Dit voorkomt eventuele problemen in de toekomst. Bovendien – en dat is een essentieel verschil met verzuimbeleid – is de aanpak gericht op verandering in het gedrag en de cultuur van de organisatie.

Globaal gesproken zullen dan één of meer van de volgende uitgangspunten moeten worden onderschreven door de organisatie:

  • Het accent verschuift van verzuimbegeleiding naar preventie van uitval; de inzet zal zijn de verzuimbehoefte te verlagen en de motivatie zo hoog mogelijk te houden.
  • De leidinggevenden krijgen een grotere rol hierin; hun betrokkenheid bij het op peil houden van de aanwezigheid gaat omhoog (en zij worden daarbij ondersteund en getraind).
  • De bedrijfsarts komt meer op afstand (wordt in ieder geval niet vanzelfsprekend betrokken bij alle verzuim), er zijn actieve relaties (en contracten) met een psycholoog, bedrijfsfysiotherapeut, maatschappelijk werker en dergelijke.
  • Preventie, verzuim en re-integratie worden in samenhang benaderd en worden onderdeel van het bedrijfsbeleid.
  • Nadruk ligt minder op kostenbeperking en voorkoming van WIA-premieverhoging of WIA-lasten (bij eigenrisicodragers).

Wanneer bedrijven aan de slag gaan met gezondheidsbeleid, lijkt er vaak ook sprake te zijn van een verandering in het denken over eigen (meer oog voor eigen verantwoordelijkheden) verantwoordelijkheden.

Het van de grond krijgen van gezondheidsbeleid is daarmee ook een organisatieverandering; gezondheidsmanagement heeft alles te maken met de cultuur en normen binnen de organisatie.
Het invoeren van gezondheidsmanagement gaat verder dan ‘gezondheidsbevordering op de werkplek’. Ook deze benadering heeft de laatste jaren meer aandacht gekregen. A&P Provitale kan u verder helpen met het opzetten van een gezondheidsbeleid binnen uw organisatie.