Werkplek onderzoek
Werkplek onderzoek

Een gezonde werkplek vermindert de kans op verzuim en bevordert de productiviteit....

Werkplek onderzoek

Een gezonde werkplek vermindert de kans op verzuim en bevordert de productiviteit. Met een werkplekonderzoek is het mogelijk klachten te voorkomen, te verminderen of zelfs te verhelpen.

Het werkplekonderzoek wordt gekenmerkt door een praktische aanpak: afstemming met de bedrijfsarts en de opdrachtgever, een bezoek aan de werkplek, een gesprek met de medewerker en het doen van eventuele metingen. Bevindingen worden opgetekend in een rapportage met concrete adviezen en handvatten.

Een werkplekonderzoek kan ook worden ingezet in een re-integratie traject om de werkbelasting in kaart te brengen. De werkplekonderzoeken worden gedaan door een gecertificeerde arbeidsdeskundige.

Voor het aanvragen van werkplekonderzoek of vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via telefoonnr. 0162-314561. Wij staan u graag te woord.