Arbeidsdeskundig onderzoek
Arbeidsdeskundig onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek verschaft u als werkgever de nodige duidelijkheid over de...

Arbeidsdeskundig onderzoek

Het arbeidsdeskundig onderzoek verschaft u als werkgever de nodige duidelijkheid over de re-integratiemogelijkheden van uw medewerker. Wanneer het gaat om een beperkte aanpassing kunt u veel profijt hebben van een structurele oplossing. Het arbeidsdeskundig onderzoek zorgt voor inzicht in het te volgen traject. In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter verdient het aanbeveling dit onderzoek te laten uitvoeren voor het einde van het eerste ziektejaar, teneinde eventuele problemen bij de WIA-aanvraag te voorkomen.

Het onderzoek geeft de werkgever inzicht in de mogelijkheden om de verzuimsituatie positief te beïnvloeden. Mocht het uiteindelijk toch komen tot een aanvraag WIA, dan beschikt u met het arbeidsdeskundig onderzoek over een goede onderbouwing van het gevolgde verzuimtraject voor het UWV.

Voor het aanvragen van een  arbeidsdeskundig onderzoek of vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via telefoonnr. 0162-314561. Wij staan u graag te woord.