Keuringen
Keuringen

A&P Provitale BV voert een groot aantal medische keuringen uit. Van aanstellingskeuringen...

Keuringen

A&P Provitale BV voert een groot aantal medische keuringen uit. Van aanstellingskeuringen tot periodieke arbokeuringen.

Medische keuringen worden om verschillende redenen uitgevoerd. Beroepsmatig worden er veel verplichte medische keuringen gedaan. In bepaalde sectoren zijn periodieke bedrijfskeuringen onderdeel van de CAO en voor andere beroepsgroepen zelfs verplicht.

De Arbowet verplicht werkgevers om een Preventief Medisch Onderzoek (PMO) aan te bieden aan werknemers. Werknemers mogen vervolgens zelf beslissen of ze gebruik willen maken van de aangeboden PMO, tenzij dit binnen de branche verplicht is. In het PMO worden alleen die aspecten van de gezondheid onderzocht die een relatie hebben met de gevaren en risico’s in het werk. Een PMO is een goede methode om de gezondheid en het welzijn van uw medewerkers in kaart te brengen. In die uitgebreide rapportage die de deelnemers ontvangen, staan adviezen ter behoud of verbetering van de gezondheid. De werkgever kan een overzicht van de resultaten ontvangen maar deze resultaten zullen niet persoonlijk te herleiden zijn wegens de privacy van de werknemer.

Wilt u meer weten over onze werkwijze in keuringen of heeft u andere vragen, bel dan met 0162-314561. We staan u graag te woord.