Werknemer
Werknemer

Als u vragen of problemen hebt op het gebied van gezondheid en...

Werknemer

Als u vragen of problemen hebt op het gebied van gezondheid en werk, kunt u een afspraak maken voor het ‘Open spreekuur’ ofwel het Arbeidsomstandighedenspreekuur van A&P Provitale. U kunt dit spreekuur bezoeken zonder dat u uw werkgever hoeft uit te leggen waarom u dat wilt.

Het Arbeidsomstandighedenspreekuur is bedoeld om verzuim te voorkomen. U kunt hier gebruik van maken bij dreigende gezondheidsschade als gevolg van uw werk. Met de deskundige van A&P  kunt u bespreken wat uw klachten precies zijn en waardoor ze volgens u worden veroorzaakt. U kunt altijd een afspraak maken voor het spreekuur; daarvoor hoeft u dus niet al ziek te zijn!

Privacy – A&P Provitale waarborgt uw privacy: uw bedrijfsarts heeft medisch beroepsgeheim en uw werkgever wordt niet op de hoogte gebracht van het feit dat u het Arbeidsomstandighedenspreekuur hebt bezocht. Indien u een afspraak maakt voor het spreekuur, hoeft u uw werkgever de reden van uw bezoek niet te vertellen. U kunt ook een afspraak maken als u nog gewoon aan het werk bent.

Het privacyreglement kunt u hier inzien onder de volgende link;  Privacy statement AP(2)