Overige interventies
Overige interventies

De verzuimbegeleiding van A&P Provitale bestaat onder meer uit de inzet van...

Overige interventies

De verzuimbegeleiding van A&P Provitale bestaat onder meer uit de inzet van diverse, zowel fysieke als psychische, interventies. Een interventie is een diagnose, training, behandeling of begeleiding. Wij bieden u diverse interventies om uw medewerker zo spoedig mogelijk weer deel te laten nemen aan het arbeidsproces of om de verzuimduur te verkorten. Uiteraard zonder dat dit ten koste gaat van het herstel.

A&P Provitale BV werkt samen met diverse professionele partners, waardoor wij ten alle tijde in staat zijn om de door u gewenste interventie snel in te zetten. Op die manier gaat er zo min mogelijk tijd in het verzuimproces verloren. Daarnaast beschikken wij over een landelijk dekkend netwerk, waardoor uw medewerker zoveel mogelijk binnen de eigen regio begeleid kan worden.

De interventies worden pas dan ingezet, wanneer dit noodzakelijk wordt geacht.

Onze interventieprogramma’s hebben hun werking ruim bewezen en zijn gericht op terugkeer naar werk. Onze aanpak is veelal multidisciplinair van aard en daarom effectief. Door effectieve wachtlijstbemiddeling en samenwerking met diagnostische centra zorgen we voor een logistiek optimaal resultaat.

De interventieprogramma’s worden begeleid door casemanagers, artsen, specialisten, diëtisten, psychologen en fysiotherapeuten waardoor er een maximaal resultaat bereikt wordt met minimale risico’s.

Voor het aanvragen van interventies of vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via telefoonnr. 0162-314561. Wij staan u graag te woord.