Mediation
Mediation

Waar mensen samenwerken, kunnen meningsverschillen ontstaan. Om te voorkomen dat een dergelijke...

Mediation

Waar mensen samenwerken, kunnen meningsverschillen ontstaan. Om te voorkomen dat een dergelijke situatie uitmondt in ziekte of in juridisch getouwtrek, is het zaak om tijdig conflictbemiddeling of mediation in te zetten. Hierbij wordt gezocht naar een optimale en duurzame oplossing, waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Een mediator van A&P Provitale BV kan u helpen de ontstane situatie te verbeteren. Uitgangspunt hierbij is te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare situatie, ongeacht of deze oplossing nu binnen of buiten de eigen organisatie ligt.

Mediation is toekomstgericht, leidt over het algemeen snel tot een gezamenlijke oplossing en herstelt relaties. Onze mediators stellen zich tot doel de relatie tussen de werkgever en de werknemer zo goed mogelijk te herstellen of, wanneer het niet anders kan, zo goed mogelijk te beëindigen. Ook kan re-integratie elders in het bedrijf een oplossing zijn.

Het voor alle partijen naar tevredenheid oplossen van een arbeidsconflict is in het belang van de werksfeer binnen uw organisatie. Bovendien stellen rechtbanken, het UWV én uw verzuimverzekeraar mediation bij een arbeidsconflict vaak verplicht, aangezien mediation veel procedures en ziekteverzuim kan voorkomen.

Voor het aanvragen van mediation of vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via telefoonnr. 0162-314561. Wij staan u graag te woord.