Coaching
Coaching

A&P Provitale biedt haar klanten een ondersteunend traject aan, in de vorm...

Coaching

A&P Provitale biedt haar klanten een ondersteunend traject aan, in de vorm van coaching. Deze ondersteuning kan plaatsvinden op allerlei gebieden betreffende verzuimbegeleiding en personeel & organisatie.

Enkele voorbeelden:
Binnen de verzuimbegeleiding wilt u als werkgever uw mensen graag gezond en duurzaam aan het werk houden. Het contact met medewerkers en de duidelijkheid over de verdeling van verantwoordelijkheden speelt een grote rol bij verzuimreductie. Is er toch sprake van verzuim, dan wil je dat de betreffende medewerker zo snel mogelijk weer aan de slag gaat. Dat proces pak je samen op. A&P Provitale kan uw leidinggevende coachen in het verzuimproces. Er wordt actief gewerkt aan verzuimreductie, waarbij in ieder geval voldaan wordt aan de minimale wettelijke eisen.

Ook is het mogelijk om, in het verlengde van gevolgde trainingen, de werknemer te coachen bij de implementatie van het geleerde.

Voor het aanvragen van coaching of vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via telefoonnr. 0162-314561. Wij staan u graag te woord.