Bedrijfsarts
Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts heeft een opleiding arbeid en gezondheid doorlopen bij een instelling...

Bedrijfsarts

Een bedrijfsarts heeft een opleiding arbeid en gezondheid doorlopen bij een instelling die door de SGRC (Sociaal Geneeskundige Registratie Commissie) erkend is als opleidingsinrichting bedrijfsgeneeskunde. De titel bedrijfsarts is dus een wettelijk beschermde titel.

A&P Provitale werkt uitsluitend met geregistreerde bedrijfsartsen. Zo weet u zeker dat uw arbo- en verzuimbeleid effectief is en voldoet aan alle wetten en regels. Onze bedrijfsartsen houden spreekuur op diverse locaties in het land.

Werkgevers zijn wettelijk verplicht zich te laten bijstaan door een (gecertificeerde) arbodienst of een geregistreerde bedrijfsarts. Alleen geregistreerde bedrijfsartsen hebben de bevoegdheid zieke werknemers door te verwijzen naar medisch specialisten en andere behandelaars.

De werkzaamheden van onze bedrijfsartsen bestaan hoofdzakelijk uit:

  • Het gezondheidskundig begeleiden van verzuimende medewerkers door middel van spreekuur, verzuimanalyse en advies.
  • Gezondheidskundige onderzoeken zoals medische keuringen, PMO’s en algemeen medisch onderzoek.
  • Het adviseren van werkgever en werknemer over werkhervatting en/of re-integratie.
  • Spreekuur arbeidsomstandigheden.

Voor het aanvragen van hulp van onze bedrijfsartsen of vragen hierover kunt u contact met ons opnemen via telefoonnr. 0162-314561. Wij staan u graag te woord.