Arbeidshygiëne
Arbeidshygiëne

De arbeidshygiënist is specialist met betrekking tot arbeidsomstandigheden en de gezondheidseffecten die...

Arbeidshygiëne

De arbeidshygiënist is specialist met betrekking tot arbeidsomstandigheden en de gezondheidseffecten die daardoor kunnen ontstaan. De arbeidshygiënist weet als geen ander welke arbeidsfactoren de fysieke gezondheid positief of negatief kunnen beïnvloeden. Hij brengt de risicofactoren in kaart in een onderneming of instelling en zorgt voor een gezonde werkomgeving.

De belangrijkste taken van een arbeidshygiënist zijn:

 • Het opstellen en toetsen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
 • Het uitvoeren van werkplekinspecties en werkplekonderzoeken;
 • Het meten van riscofactoren zoals bijvoorbeeld geluid, trillingen, gevaarlijke stoffen en fysieke belasting;
 • Het inventariseren van risicofactoren;
 • Adviseren over gezondheidsrisico’s bij processen;
 • Adviseren over beheersmaatregelen;
 • Voorlichting en training op het gebied van Arbowetgeving.


Belangrijke werkterreinen zijn:

 • Onderzoek doen naar fysieke belasting;
 • Hinderlijk en/of schadelijk geluid;
 • Blootstelling aan lichaamstrillingen;
 • Binnenklimaat en onderzoek naar de luchtkwaliteit;
 • Blootstelling aan schadelijke chemische stoffen;
 • De inrichting van de beeldschermwerkplek en de beeldschermergonomie.

Voor deskundig advies op dit vlak kunt u contact met ons opnemen via telefoonnr. 0162-314561. Wij staan u graag te woord.