Second opinion bedrijfsarts
Second opinion bedrijfsarts

Met de invoering van de nieuwe Arbowet per juli 2017 heeft de...

Second opinion bedrijfsarts

Met de invoering van de nieuwe Arbowet per juli 2017 heeft de werknemer het recht om gebruik te maken van een second opinion bij een andere bedrijfsarts. Wilt u gebruik maken van een second opnion of een afspraak maken dan kunt u contact opnemen met uw Arbo Business Partner van A&P Provitale.